Info

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, psykisk ohälsa, krishantering, välfärdsteknik, barns rättigheter och mycket, mycket mer.
RSS Feed
På djupet – en podd från Socialstyrelsen
2020
June
May
February
January


2019
November
October
September
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October


All Episodes
Archives
Now displaying: March, 2018
Mar 22, 2018

Endometrios drabbar upp till 10% av kvinnor i fertil ålder. Det motsvarar ungefär 250 000 personer i Sverige. Vanliga symtom är svår smärta vid mens, besvär i tarmar och urinvägar och djup samlagssmärta. Kännedomen om sjukdomen är låg och många som lider får inte rätt vård tillräckligt snabbt. Lyssna på Katja Vatanen från Endometriosföreningen, som berättar hur det är att leva med sjukdomen. Johanna Nordengren, överläkare och specialist i obstetrik och gynekologi vid Skånes Universitetssjukhus och Anna Skawonius, leg. sjukgymnast med specialisering inom obstetrik, gynekologi och urologi på Karolinska Universitetssjukhuset pratar om hur man behandlar sjukdomen och hur symtomen och smärtan kan lindras. Elisabeth Eidem projektledare för de nya nationella riktlinjerna för vård vid endometrios berättar om Socialstyrelsen arbete för att stödja endometriosvården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180322). 

 

Mar 9, 2018

Hur ser stödet ut idag till personer med funktionsnedsättning? Hur har det utvecklats och vilka insatser ges? Socialstyrelsen har nyligen presenterat en ny lägesrapport på området. Lyssna på Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på autism- och aspergerförbundet, Lotta Palmborg, verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning i Hudiksvalls kommun, och Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen (180309). 

1